אחריות

אחרית ל 12 חודשים ניתנת בהצגת חשבונית רכישה.